Energitab

Varmetab

Økonomi

CO2-Udledning

Tilbagebetalingstid

Service Life Cost

Temperaturfald

Type

Varmetab

Økonomi

CO2-Udledning

Tilbagebetalingstid

Service Life Cost

Temperaturfald

Type

Temperatur

Vinter Sommer
Frem
Retur [°C]
Omgivelse [°C]
Dage

Systemparametre

Definition, λ PUR
Beregning år:
Jorddækning (h) mm
Omgivelse
PUR, anvend λ certifikat

Økonomi

Valuta
pris / kWh
Rentesats [%]

CO2-udledning

Brændselstype
Effektivitet [%]
Driftstid/år

© Logstor 2020